top of page

Även professionella användare bekräftar effekten av att använda en PaceTell Hastighetsdisplay.

”Vår personal märkte genast av en förbättrad arbetsmiljö vid användandet av PaceTells radarskylt på våra vägmarkeringsfordon. Denna upplevda förbättring speglas även av all inhämtad hastighetsdata där 96% av all passerande trafik höll en hastighet som var lägre än skyltad rekommenderad hastighet (VMS).”


Tim Ljung

Entreprenadchef Svevia

Vägmarkering - Division Industri

Comments


bottom of page