top of page

Varannan kör för fort vid svenska grundskolor

Trafikmiljön runt svenska grundskolor är mycket farlig. Nästan varannan bilist kör för fort utanför skolorna. Detta trots att alla är medvetna om vikten av att hålla ner hastigheten där många barn befinner sig. Manliga förare är överrepresenterade och störst är problemet bland yrkesförarna, visar en ny undersökning från Motormännen.Genomförd av Motormännens lokalklubbar 6890 observationer vid skolor i 20 kommuner. Vid samtliga skolor gäller en hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Mätning har skett med radarpistol. Mätning har ägt rum vid två tillfällen vid varje skola mellan 07.30 – 08.30. enbart grundskolor i mätningen

– Resultatet är mycket nedslående och sämre än vad vi trodde. Det är tydligt att trafikmiljön runt våra skolor inte är säker, och problemet blir ännu allvarligare nu på våren när barnen börjar cykla till och från skolan, säger Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen har mätt hastigheten på närmare 7 000 fordon utanför grundskolor i 20 svenska kommuner. Resultatet visar att 46 procent av samtliga bilister kör för fort. Två tredjedelar av fortkörarna är män och 62 procent av taxi- och lastbilschaufförerna överskrider hastighetsbegränsningarna.

– Jag är överraskad av yrkestrafikanternas bristande respekt för hastigheten vid skolor. Är man yrkeschaufför så måste man också respektera hastighetsbegränsningar. Stoppsträckan för en lastbil i 40 km/h är 26 meter, det måste man ha i åtanke när man kör förbi en skola. Här måste yrkestrafiken agera och ta upp beteendet med sina chaufförer, säger Erik Kjellin. Nästan alla skolor är idag utmärkta med skyltar som varnar för barn, och hastigheten är nedsatt till 30-kilometer för att trafikanterna ska vara uppmärksamma. Med lägre hastigheter ska man hinna stanna. Bromssträckan för en bil på torr asfalt är cirka 13 meter i 30 kilometer i timmen. I 50 kilometer i timmen ökar den till 27 meter. – På flera håll är det mer regel än undantag att köra för fort vid skolorna. Polisen och kommunerna måste ingripa för att vi ska få en säkrare trafikmiljö för barnen. Vi vill se en rad åtgärder som farthinder, fler fartkontroller och fartmätare utanför skolorna. Dessutom bör barnen ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem och deras säkerhet, avslutar Erik Kjellin.


Resultat – procentandel som överskrider hastighetsbegränsningen

46 procent av totala antalet fordon

55 procent av yrkeschaufförerna (buss, taxi, lastbil)

62 procent av taxichaufförerna

62 procent av lastbilschaufförerna

44 procent av busschaufförerna

Fördelat på kön: 66 procent män, 34 procent kvinnor

Det sammanlagda bötesbeloppet för noterade fartöverträdelser skulle blivit 7 022 800kr

101 körkort skulle blivit indragna

Högsta uppmätta hastighet var över 71 km/h i Västerås


Kommuner, skolor och andel som överskrider hastighetsbegränsningen


  1. Malmö Bulltoftaskolan 84% Falun Södra skolan 75 % Ängelholm Strövelstorps skola 63% Västerås Malmabergsskolan 62% Falun Söderbaumska skolan 61 % Linköping Hjulsbro skola 60 % Västervik Marieborgsskolan 60 % Gävle Hemlingby skola 57% Skövde Lundenskolan 56 % Eskilstuna Stålforsskolan 53 % Göteborg Kärraskolan 52 % Sundsvall Alltså skola 52 % Hässleholm Ljungdalaskolan 41 % Kristianstad Parkskolan 32 % Karlskrona Rosenfeldtsskolan 28 % Östersund Böle skola 28 % Umeå Östtegs skola 22 % Jönköping Torpaskolan 17 % Visby Lyckåkersskolan 12 % Luleå Stadsöskolan 8 % Lidköping Lidåkersskolan 7 %

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page